پردیس تهران کجاست؟

نام قدیم این رودخانه آراسک بوده است. بطوری که نمی توان به آن عنوان صافی کند داد، لیکن بتدریج در زمان کوتاهی لایه ای از یک توده حیاتی بر روی سطوح بستر، رشد می کند که به نام لایه زیستی Schmutzdecke یا لایه زیست شناختی لجنی لزج باکتریایی نامیده می شود. متیو نام دریاچه را به احترام همکار دریانوردش “ویلیام هیلیر” انتخاب کرد. دریاچه بایکال، زیبایی بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان در زمستان ها باورکردنی نیست! این مقدارهمان اکسیژن مصرف شده در طول اکسیداسیون فاضلاب، در زمان پنج روز و حرارت 20 درجه است.

آب به آهستگی دربین ماسه تراوش می کند (فرایند عبور بیش از 2 ساعت به طول می انجامد) ودر طی عبور خالص سازی از طریق چند فرایند صورت می پذیرد که عبارتند ازپالایش مکانیکی، ته نشینی، جذب سطحی، اکسیداسیون بیوشیمیایی که هر یک سهم ویژه ای در بهسازی آب دارند. در این روش مقدار اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون مواد آلی فاضلاب توسط باکتری ها بدست می اید. آب درمنبع اصلی در مخازن طبیعی یا مصنوعی برای مدتی نگهداری می شود، جلوگیری ازآلودگی بعدی بایستی مورد توجه باشد.

سنگ ریزه ها در نگهداری بستر شنی کمک می کنند و امکان می دهند که آب پالایش شده به سوی قسمت زه کشی آزادانه جریان یابد. مدت نگهداری بهینه آب 14ـ10 روز است لیکن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست ضمنا احتمال رشد جلبک ها و تغییر کیفیت فیزیکی آب وجود دارد. آب این رود کمی شوری دارد و طول آن 413 کیلو متر است به گرشک نرسیده به رود هلمند می ریزد از این رود در قسمت عوقانی چندان استفاده نمی گردد. در زیر بستر شنی لایه ای از سنگ ریزه به ارتفاع 4/0ـ3/0 متر است.

طبقه عضلانی در آپاندیس شبیه روده کوچک ، مرکب از عضلات حلقوی در داخل و عضلات طولی در خارج است که از خارج بوسیله بافت سروز پوشیده شده است. ضمن آنکه در شهرهای دیوار مرزی جمهوری آذربایجان با ایران، صنایع قابل توجهی که باعث جذب جمعیت شود، وجود نداشته است. قایقسواری یکی از لذتبخشترین تفریحاتی است که میتوان در سفر تجربه کرد. آب آشامیدنی با ویژگی ذکر شده که بایستی سالم وتمیز باشدبه طور طبیعی به مقدار کافی در دسترس نمی باشد.

این پهنة خشکی، دریاچه را دو قسمت میکند؛ قسمت شمالی آن، دریاچة طَشت (یا نرگس به طول 150 کیلومتر و به عرض پنج تا شش کیلومتر) نامیده میشود که چشمة گُمْبُونْ در شمال غربی آن قرار گرفته است. این لایه زیست شناختی ژلاتینی شکل که شامل رگه های جلبک و اشکال پر شمار حیات ازجمله پلانکتون ها، دیاتومه ها و باکتری ها است، تشکیل لایه ای زیستی به عنوان “عمل کردن یا به کار آمدن” صافی شناخته می شود. وی معتقد است: بهواسطه تهدیدات مختلف غالب تالابهای کشور ازجمله هامون، ارومیه، کافتر، انزلی، میانکاله، پریشان، بختگان، گاوخونی، زریوار، شادگان، هورالعظیم و میقان که بیش از یک دهه از شرایط ناپایداری برخوردار بودهاند، همچنان با مخاطرات جدی دست به گریباناند و برنامههای مدیریت تالابها نیز صرفاً روی کاغذ بوده و بهطور مؤثر اجرایی نشدهاند.

کارشناسان میگویند باید الگوی کشت پیرامون دریاچه دگرگون شود و از کشت فرآوردههای پُرآب بَر بکاهند و رو به فرآوردههایی بیاورند که کم آببَر باشند؛ حلقههای بیرویهی چاههای مجاز و غیرمجاز را کور کنند و از پِرکردن بستر دریاچه با آبهای سطحی و سیلاب خودداری ورزند چرا که این کار کمکی به دریاچه پریشان نمیکند (گزارش ایرنا، فروردین 1398)؛ و نیز راهکارهای دیگر. ازبین منابع آب، آب های سطحی ناخالصی های بیشتری در بردارند تا آب های زیرزمینی. حفظ منابع آب، از طریق عدم آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی و در صورت امکان استفاده مجدد از بخش عظیمی از آب مصرف شده برای مصارف خاص نظیرفعالیت های کشاورزی و پرورش آبزیان.

علاوه بر مشکل تولید بو فاضلاب های دریافت کننده مدفوع انسانی و حیوانات زنده در بردارنده عوامل بیماری زا هستند که از نظرآلودگی محیط بویژه منابع آب و خاک فوق العاده اهمیت دارند. این یک تکنولوژی خاص خودش است که آنها نیز همین تکنولوژی را استفاده کرده اند، چرا که آب و هوای آن با هم شبیه است. هدف از تصفیه فاضلاب به نوعی همان پاسخ سئوال ” چرا فاضلاب را تصفیه کنیم” می باشد. تجزیه و تثبیت مواد آلی موجود در فاضلاب اغلب از طریق فرایندهای زیست شناختی، به دو روش هوازی و بی هوازی صورت می گیرد.

این مواد بیشتر قابل تجزیه میکروبی هستند و بعضا تجزیه میکروبی منجر به تولیدبوی نامطبوع می شود. بهسازی آب ممکن است به چند روش فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی یا بعضا ترکیبی از این روش ها انجام شود. طبق پژوهش های انجام شده هر گرم مدفوع حدود یک میلیون عدد اشریشیاکلی، حدود 2/2 x 107 عدد استرپتوکوک و مقادیر قابل توجهی اسپورکلستریدیوم پرفرنجس و انواع موجودات زنده بیماری زای دیگر نیز در بردارد. تولید پساب قابل تخلیه در محیط و محافظت از محیط زیست. 3) از نظر زیست شناختی، موجودات زنده بیماریزای موجود در آب خام در اثر عوامل مختلف روبه کاهش گذاشته و شمار قابل توجهی از آن ها نابود می شوند.

در درون دریاچه درختان خشک شده ای قرار دارند که منظره جالبی ایجاد کردند. دیگر قسمت های پالای شنی کندعبارت است از دستگاه زه کشی کف صافی، شیر کنترل، مخزن برداشت آب که در کتب مرجع بهسازی آب به تفصیل آمده است. پالای شنی تند در اواخر قرن نوزدهم بکار گرفته شد و اولین بار در سال 1885 در ایالات متحده آمریکا نصب گردید. پرداختن به امر کم خطر نمودن فاضلاب و یا انجام اقداماتی در جهت صدور جواز تخلیه آن ها در محیط یا استفاده مجدد از فاضلاب، تصفیه فاضلاب نامیده می شود. پالایش آب آشامیدنی از طریق دو نوع پالایه یا صافی انجام می شود.

با اینکه مسلمانان تنها دو سال بعد از هجرت، کعبه را در مکه به عنوان قبله خود برگزیدند و تا پیش از آن برای نماز به سمت بیت المقدس میایستادند، اما ارتباط مسجد با سفر خارق العاده شبانه و عمل معجزهگون و ورود دین اسلام به آن سرزمین با ورود پیامبر به این شهر… ابنحوقل (ص 277) نیز فاصلة دریاچة بختگان (در کورة اصطخر) از ناحیة خَفْرز (ابنبلخی، ص 153: خُبرز) تا نزدیک صاهک کرمان را بیست فرسنگ ذکر کرده است. این دریاچه بیشتر از بیست درصد از منبع آب شیرین غیر منجمد دنیا را در خود جای داده است.

دیدگاهتان را بنویسید