همه چیز در مورد تبریز

هتل پنج ستاره لاله پارک از بهترین و لوکسترین هتل های تبریز است؛ سطح کیفیت خدمات و امکانات این هتل طبق استانداردهای روز دنیا بوده و یکی از برترین انتخابها برای مسافران شهر تبریز محسوب میشود. پرونده انتخاباتی آقای احمد علیزاده از شهرستان قائم شهر در ساعت ۹وچهل و پنج دقیقه روز دوشنبه ۵۹/۳/۱۲ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای عمادالدین کریمی بیژنی نژاد از شهرستان نوشهر در ساعت نه صبح روز سه شنبه در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . پرونده انتخاباتی آقای عبدالحسین جلالی از شهرستان نیشابور در ساعت ۱۰/۱۵ روز دوشنبه ۵۹/۳/۱۲ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

پرونده انتخاباتی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی از شهرستان تهران در ساعت نه و نیم روز ۵۹/۳/۱۷ در شعبه پنجم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . ۶۵. همانگونه که در بالا اشاره شد (بند ۳) آژانس و ایران توافق کردند تا همکاری بیشتری در مورد فعالیتهای راستیآزمایی از سوی آژانس به منظور حل و فصل همه مسائل کنونی و گذشته داشته باشند. ایران ملزم است بطور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقیمانده بویژه موضوعاتی که نگرانی دربارهٔ ابعاد نظامی احتمالی برنامه هستهای ایران را بالا میبرند، همکاری کند که این امر شامل اجازه دسترسی بدون تأخیر به همه سایتها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس است.

شمس قناتآبادی – خواستم راجع بصورت جلسه قبلی تذکری بدهم که این جملات که بعضیهایش مقدم و موخر میشود معنای جمله و اصل موضوع ازبین میرود بعد هم یک طوماری است که از اهالی خیابان ناصرخسرو و وابسته به مجمع مسلمانان مجاهد که در جریان قیام ملی ۳۰ تیر دو نفراز آنها شربت شهادت نوشیدهاند تقاضا کردهاند که نمایندگان ملت از طریق قانونی بخونخواهی کسانیکه بیگناه کشته شدهاند اقدام نمایند بعد هم تلگرافاتی است از شهرستانهای مختلف بخصوص مناطق نفت خیز رسیدهاست و تمام اینها این موضوع را دربردارد که ملت خواهان انتقام است.

من از شما سؤال میکنم یک چنین اشخاص چه صلاحیت دارند که شما این اختیارات وسیع رابه آنها میدهید اینجا است که مفهوم کلمه (به توافق) معلوم میشود ومی فهمم بچه منظور دراین ماده بکاررفته وقتی آقایان نمایندگان سؤال میکنند(به توافق صاحبان اعیانی) یعنی چه وتصور میکنند شاید درچاپ اشتباهی رخ دادهاست چرا نمیگوییدخیر این اشتباه نیست چرا توضیح نمیدهید (به توافق) یعنی اختیار وسیع یعنی اجازه واختیار سازش باخریدار چرا نمیگویید این همان اختیار است که درامورمالیاتی دادهایم وخیلی از مؤدیان از آن استفاده کردهاند چرا نمیگویید بگذارید مردم دیگرهم از نعمت (توافق) استفاده کنند چرا نکنند وقتی ثروت این مردم درمعرض حراج گذراده شده چرا یک مشت طالبین املاک بی صاحب خالصه هم از این کلمه استفاده نکنند.

البته خیلى کم است اگر اینها میخواستند بکنند تشکیلات را وسیع میکردند ما الان یک صید انتظارى میکنیم یعنى منتظریم در کنار دریا که خداوند على اعلى یک تفضلى بفرمایند کولاکى بشود صید بیاید و بگیریم. با همهٔ عجلهای که در حرف زدن داشت، درست پیدا بود که اگر تا چالوس هم سؤالی نمیکردم و او را میگذاشتم که یکریز حرف بزند، بازهم نمیتوانست دل پر خود را خالی کند.

آژانس راستیآزمایی کرده است که ایران تا همان تاریخ، ۱۳٫۲ تن اورانیوم طبیعی به شکل UO2 را به کارخانه تولید سوخت انتقال داده است. آژانس در نامهای مورخ ۱۴ فوریه ۲۰۱۴ از ایران خواست که یک برنامه عملیاتی بهروزشده را برای راهاندازی کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنیشده ارائه کند. ۴۵. راکتور IR-40: راکتور IR-40 که تحت پادمان آژانس قرار دارد یک راکتور تحقیقاتی متوسط آب سنگین ۴۰ مگاواتی است و به نحوی طراحی شده است که حاوی ۱۵۰ مجتمع سوخت اورانیوم طبیعی به شکل UO2 میباشد. ۶۸. چنانکه در بالا اشاره شد (بند ۴۷) در ۱۲ فوریه ۲۰۱۴ ایران یک پرسشنامه اطلاعات طراحی به روز شده برای راکتور IR-40 را به آژانس ارائه کرد.

ایران همچنین موافقت کرد که اقداماتی را برای توافق با آژانس دربارهٔ انعقاد رویکرد پادمانی برای راکتور IR-40 اتخاذ نماید. ولی وقتی هم که ماشین آنها دور شد، و من به مهمانخانه رفتم و از ایوان بلند آن، خصوصیات روح عجیب این مرد را، در آبی سیر دریا میجستم که از آن دورها، سنگین و هماهنگ، غرش خفیف خود را داشته، هنوز بغض گلویم را گرفته بود و داشت خفهام میکرد. رفیق سفر کردهٔ من، وقتی میخواستم از تهران حرکت کنم، پای قطار خوب برایم گفته بود که با اینهمه اسامی نو، و اروپایی مآب هنوز هم برای یک مسافرت کوتاه در ولایات، باید مثل عهد دقیانوس، چهار روز بلیط گاراژها را در جیب نگهداشت و بالاخره هم با یک ماشین قراضه و زوار دررفته برای صد کیلومتر راه، یک بیست و چهار ساعت گرد و خاک جادههای پر از دست انداز را بلعید و پس از رسیدن به مقصد هم چهار روز برای رفع خستگی مسافرتی که فقط برای فرار از یکنواخت بودن و خستگی زندگی شهر در پیش گرفته شده بوده از کار بیکار ماند و استراحت کرد.

اشارهایى فرمودند به نیروى دریایى در خلیجفارس و بحر عمان البته در اینجا باید عرض بکنم که همیشه دولت ایران میبایستى این کار را کرده باشد و همیشه میبایست نفوذ و تسلط خودش را در خلیج فارس و بحر عمان مستقر کرده باشد ولى در گذشته غفلت شده است و امید است که در هر حال این غفلت جبران بشود و آن طور که وظیفه ماست عمل بشود. ایران اظهار کرده است که تا تاریخ ۷ فوریه ۲۰۱۴ به میزان ۱۳٫۸ تن اورانیوم طبیعی به شکل UO2 از طریق تبدیل کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) تولید کرده است. و حتی سفالهای طاق کوخهای معدودی هم که در کنار جاده از وسط درختها پیدا بود، سبزی زده بود.

آفتاب زیبای این دوسه روز گل و لای جاده را خشک کرده بود و از زیر چرخهای اتوبوس، در عقب ماشین، غوغایی از گرد و خاک بپا میشد. در 159 کیلومتری جنوب جلفا در مرز ایران و آذربایجان واقع شده است و با جاده خوبی می توانید از آن عبور کنید. ۵۰. ایران برخی فعالیتها را در تأسیسات تبدیل اورانیوم (UCF)، کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنیشده (EUPP)، کارخانه تولید سوخت (FMP) و کارخانه تولید صفحه سوخت (FPFP) در اصفهان به شرح زیر انجام میدهد که مغایر با تعهدات آن برای تعلیق کلیه فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و طرحهای مرتبط با آب سنگین است، گرچه این تأسیسات تحت پادمان آژانس قرار دارند.

۵۷. آژانس به ترتیب در ۱۰ و ۱۲ فوریه ۲۰۱۴ یک راستیآزمایی اطلاعات طراحی و یک بازرسی را در کارخانه تولید سوخت انجام داد و راستیآزمایی کرد که ایران تولید مجتمعهای سوخت هستهای با استفاده از دی اکسید اورانیوم طبیعی برای راکتور IR-40 را متوقف کرده است و همه مجتمعهای سوختی که قبلاً تولید شده بودند در کارخانه تولید سوخت باقی ماندهاند. اما از گزارش قبلی مدیر کل تاکنون ایران هیچیک از قطعات اصلی راکتور IR-40 را نصب نکرده است.

دیدگاهتان را بنویسید