معرفی کامل 9 تا از قدیمی ترین لغت نامه های ایران و جهان

چنانچه افضل از آنها چنین یاد میکند: «طوریکه خان معظم (خوشحال) در بیاض تذکر داده اند». این برنامهء وی جامه عمل نپوشید، مگر نواسهء شاعر افضل خان 1662- 1748 همانسان که دربالا تذکر رفت (تذکر شمارهء 3) این یادداشتهای خوشحال را استفاده کرده است. ولی به نظر ما مؤثرترین و منطقی ترین روش( كه از نظرریاضی هم قابل استفاده باشد )، تقسیم بندی درصدی آن است. دوستان قبل از دانلود توجه کنید فایلها چند بار تست شدند و سالم هستند برای دانلود حتما از نرم افزار های IDM و ADM استفاده کنید فرمت فایلها هم rar هست و برای باز کردن اونها باید از نرم افزار win rar استفاده کنید .

ابتدای این فرهنگ نوشته شده است که: «این نامه برای شناختن سخنان و واژگان اوستایی است». بيشتر شهرت و احترامي که دهخدا داراست، به سبب همين لغت نامه است. اسدی (از لغت فرس). چون لغت فوق از دو بخش « ترانس » یعنی « فرا » و « پورت » از ریشه « بُردن » تشكیل شده، طبعاً معادل فارسى آن لغت جدیدالولاده « فرا – بَری » می بود. لغات: كاكل، كولاک، كنكاش و كرنش جزو این( 2 % ) هستند و لغت « كرسی »، نیز كه گویا ریشه چینی و یا ژاپنی دارد، ازطریق ترکى به زبان فارسى وارد شده است.

پس قصه سیاسی است و از سفارت اشغالگران ریشه دارد. از خودش نمیپرسند که آیا این واژه مربوط به چنگ فارسی است یا نه! اشیاء و پیکره های کوچک فلزی بویژه زیورهای طلا و نقره که از خاک برون آمده نشانهء رونق هنر فلزکاری در اعصار قدیم است. از 43 آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده. امیرخسرو (از امثال و حکم دهخدا). این دو سبک، جز آن وجه تمایزی که از آن نام رفت، در سادگی و کوتاهی جملات و فقدان آرایشهای لفظی و کمی واژهها و عبارات و امثال و حکم تازی، وجه اشتراک دارند. ناصرخسرو (از امثال و حکم دهخدا).

ابوالفرج رونی (از امثال و حکم دهخدا). حضرت ادیب (از امثال و حکم دهخدا). اسدی (از امثال و حکم دهخدا). بسی جای زشتی به از نیکوییست. بسی فربه نماید آنکه دارد نمای فربهی از نوع آماس. او که اولین فرزند خانواده بود، در سن شش سالگی مادرش را بر اثر بیماری حصبه از دست داد و پنج روز بعد از فوت مادر، پدرش نیز به سبب همین بیماری درگذشت. بسی شاه غافل ببازی نشست که دولت ببازی برفتش ز دست بسی گرد آمیغ خوبان مگرد که تن را کند سست و رخساره زرد.

درست است که کشفيات تخنيکی و علمی در همان لسانی که مکشوف شده اند ، نامگذاری شده و اکثرا درصورت ترجمه مفهوم خود را از دست داده و يا درست ترجمه شده نمی تواند. اي از ستیهش تو همه مردمان به مست دعویت صعب و منکر و معنیت خام و سست. همه خرطبع و همه احمق و بی دانش و دند. معاون رایزنی فرهنگی کشورمان در کابل در این همایش در مورد اهمیت این کتاب در ایران گفت که برای دانش آموزان رشته علوم انسانی دوره دبیرستان از کلیله و دمنه املاء گفته می شود تا آنان به نثر آن زمان آشنا شوند و فن نویسندگی را به مرور زمان فرا گیرند.

این فارسی دری به دلیل واژههای گویشی آن، برای فارسیزبانان بیرون از خراسان دشوار و از این رو از دید عنصرالمعالی زبانی دور از شیوایی بود، همچنانکه او پارسی مطلق، یعنی فارسی سره را نیز که به واژهها و عبارات و امثال و حکم تازی آراسته نباشد، دور از شیوایی میداند. در واقع نمی توان مفهوم دولت و حکومت در عصر یونان را انکار کرد، ولی هیچ گاه شناخت و تعریف درستی سیاست را بگونه ای که گفته شد، نمی توان از واژه های که در یونان به کار می رفت، استنباط نمود؛ زیرا هیچ یک از آن ها معنی و مفهوم درست و دقیقی سیاست را ایفاده نمی کند.

در پارسی باستان وسی دهار(3) «بسیار گرفته، داشته» قیاس کنید با وسی کار(4) پهلوی «نیبرگ 236» و رجوع به اسفا 1:2 ص192 شود. باید نسل جوان را با آثار و شهکار های پیش کسوتان ادب دری بیشتر از پیش آشنا ساخت ، تا خود آنها نیز آثار ناب و اصیل را بمیان آورند . لبیبی (از تاریخ بیهقی). بپا شد. (تاریخ بیهقی). زمانیکه ماد ها و سپس هخامنشی ها، دولت های خود را در فارس(ایران) شکل دادند و اداره آنان نظم گرفت، در دوره هفتمین پادشاه این سلسله در سال 539 قبل از میلاد متوجه باختریان در افغانستان گردیدند و برای چپاولگری و تسخیر این سرزمین ثروتمند لشکر کشی ها کردند.این جنگ ها مدت شش سال ادامه یافت و کوروش در جنگ های افغانستان کشته شد.

برای تعجب و استغاثه در اصل منزه است خدا. هیوادمل در همان موزیم سالارجنگ دیده شده است. حاج زیرپای فرش سندس الوان دیده اند. این موضوع ضرورت یادگیری واژگان را برای هر زبان آموزی نشان میدهد. این برنامه که شب و روز بر روی آن کار می شود، هر روز هوشمند تر شده و هر روز واژه های بیشتری به شکل صحیح برای آن ترجمه می شود، در زمینه ترجمه از هر زبانی به زبان دیگر، بهترین است. هزوارش، بسی یا(1)پهلوی باتک(2)، باده «یونکر 103» «یوستی بندهش 880» (از حاشیه برهان چ معین). هر که چیزی دوست دارد ذکر آن بسی کند.

پانزده مثقال است چه یک من تبریز شش صد مثقال و هر مثقالی شش دانگ، و بعضی گویند ستیر شش درهم و نیم باشد. شراب انگور را گویند بلغت زند و پازند. یحیی معاذ را اشتیاق شیخ بسی شد، برخاست و به زیارت او آمد. بسی خویش و پیوند تو زیر خاک همی بینی از پیش و نایدت باک به دیگر بزرگان نگر تا چه کرد برآرد همان از تو یک روز گرد.

نخواهم که آزارد از من کسی.نظامی. مطالعات نشان میدهد که شنیدن لغات با صدای خود، حرکات دهان و صدای بلند همگی در میزان یادگیری شما تاثیرگذار هستند. دیگر اینکه زبان عربی با سعی و کوشش علمای عربی زبان در تهیه متون علوم و ترجمه آثار یونان باستان و اندیشهء فلاسفه و حکمأ نقش بارزی را ایفأ نمود. 3- زبان یونانی: در حدود 600 سال ق.م در یونان رایج بوده است. مرادف بسی است مقابل کم و اندک. ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. نه کم گردد ار زو ببخشی بسی.اسدی.

چو مار و مورچه بسیار و ما نه بسیاریم. نه بسیارخسب است و بسیارخوار. زبان پارسی دری کنونی بازمانده­ی زبان اوستایی است. ‫تلاوت قرآن کریم با ترجمه « دری – فارسی » جزء سی ام ۳۰ … همراه با متن مقدس اوستا، زبان مکتوب آن نیز به سایر مناطق جهان، به ویژه غرب کویر نمک و شبه جزیره هند، گسترش یافته است. کتابی است که در آن معانی واژههای یک، دو، یا چند زبان همراه با توضیحات مربوط به ریشه، تلفظ ، یا اطلاعات دیگر مربوط به واژهها به ترتیب حروف الفبای زبان یا زبانهایی معیّن گردآوری میشوند.

پرداختن به بحث اشتقاق و ریشهیابی در کتاب مدنظر نبوده است، نگارنده اگر چه در این زمینه پژوهشهای نسبتاً زیادی انجام داده است و بسیاری از واژههای بلوچی را ریشهیابی و معادل آنها را از برخی از زبانهای دیگر و گویشهای ایرانی جُسته است. والاتر از آنید و نکوخوتر از آنید. دل از تفکر بسیار خیره گشت و دژم. دژم گشت و بسیار کردش نگاه.فردوسی. بسوی کعبه راه بسیار است.قاآنی. بسیار دردمندی بود که به تندرستی رساند.

دیدگاهتان را بنویسید