مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ فروردین ۱۳۲۹ نشست ۱۲ – ویکینبشته

یکی دیگر از مهمترین بخش های یک گاوداری سالن شیردوشی است. حالت ایده آل، انجام آزمایشهای آب چهار بار در سال است تا به این ترتیب اطلاعات فصلی برای چاه / رود مورد استفاده در مزرعه گاوداری تولید شود. گاو های هلشتاین اگر چه توانایی تولید شیر زیادی را دارند اما به شدت تحت تاثیر شرایط اقلیمی می باشند .به صورت کلی گاوهای هلشتاین برای تولید شیر به میزان کافی به میزان زیادی از مواد مغذی گران قیمت نیازمند هستند. بلال ) درو شود, تمايل بر اين است که از درصد دانه ذرت در جيره کاسته شود, اما چنانچه بللال ذرت علوفه ای برای توليد دانه ذرت به طور جداگانه برداشت شود؛ يعنی, سيلوی ذرت بدون بلال يا علوفه خشک بدون بلال ذرت(کاه ذرت ) تهيه شود, بايست کمبود انرژی اين نوع سيلو يا علف خشک را با افزودن به درصد دانه ذرت در بخش مواد متراکم(کنسانتره) جبران کرد.

حضرت موسی با شکافتن شط نیل آنها را از قهر و سخط آل فرعون نجات بخشید؛ ولی این قوم ایرادگیر بهانه جو به محض اینکه از آن مهلکه بیرون جستند مجدداً در مقام انکار و تکذیب برآمدند و گفتند: «ای موسی، ما به تو ایمان نمیآوریم مگر آنکه قدرت خداوندی را در این بیابان سوزان و بی آب و علف به شکل و صورت دیگری بر ما نشان دهی.» پس فـرمـان الهی بر ابر نازل شد که بر آن قوم سایبانی کند و تمام مدتی را که در آن بیابان به سر میبرند برای آنها غذای مأکولی فرستاد.

علی سنیکائی با اعلام این که چنین حوادثی سال گذشته نیز در این روستا رخ داده بود ، افزود : پارسال هم تعدادی از دام های سبک و سنگین دامداران با حمله پلنگ از بین رفت و با اینکه موضوع را به محیط زیست گزارش کردیم ولی تاکنون هیچ اقدامی در پرداخت غرامت به دامداران انجام نداده اند. شیوه کار این نوع گاو آهن به این صورت است که در ابتدا سطح رویی خاک را شکاف داده ولی به هیچ عنوان خاک را بر نمی گرداند. مضاف بر این تاکنون مطالعاتی از این قبیل در کشور صورت نگرفته است، لذا با وجود این که دامهای مورد استفاده در این تحقیق بومی کشور ایتالیا بوده است اما انتشار نحوه انجام پژوهش و نتایج آن زمینه را برای آشنایی علاقمندان به اینگونه موضوعات فراهم خواهد کرد.

1- جلوگیری از هزینه نگهداری گاو نر به خصوص درگاوداریهای کوچک زیرا ازلحاظ اقتصادی درتلقیح مصنوعی احتیاج به تهیه ونگهداری گاو نر نیست واز طرفی هزینه نگهداری آن ا زقبیل تغذیه، تاسیسات،دستمزد کارگر، دارو وسائل دامپزشکی وغیره را دامپرور متحمل نمی شود و تنها با خرید اسپرم منجمد با قیمت ناچیز این کار صورت می گیرد. که حاوی مستر میکس است به DNA اضافه شده و سپس پلیت در آون هیبریداسیون در دمای 37 درجه سانتیگراد به مدت 24-20 ساعت انکوبه شد تا تکثیر صورت گیرد. نمونه­ها برای بسط تک بازی و رنگ آمیزی آماده شد و محلول TEM در اطراف چیپ رها شده تا با استفاده از نوکلئوتید­های نشاندار (فلورسنس) تکثیر صورت گیرد.

پس از این مرحله DNA الگو توسط محلول فرمامید %95 بر 1 میکرومول EDTA حذف شد. فیگور گاو هلشتاین یکی از جذاب ترین عروسک های کوچک موجود در بازار است که با جزئیات خیره کننده می تواند دل هرکسی را به دست بیاورد. این فیگور با دست رنگ شده است و رنگ آن کاملا ثابت است. فیگور گاو هلشتاین فریزن یکی از محصولات زیبایی ست که ظاهر این حیوان را به خوبی نشان می دهد.

معمولا آن را با قیمت پایین تری به فروش می رسانند. در بعضی از ترانه های عاشقانه عشایر و طوایف سیستان و بلوچستان خیش که محلی ها به آن «رخت» می گویند دیده می شود . همچنین فاصله نوک پستان ها نسبت به هم مساوی ومتناسب باشد. یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که برای یک گاو شیرده بهازای تأخیر 40، 80 و 120 روز در آبستنی نسبت به وضعیت ایدهآل 410 روز، به ترتیب 4/3549666، 8/6020255 و 3/10382976 ریال زیان اقتصادی حاصل شد. DNA تکثیر شده توسط سیستم آنزیمی تحت کنترل به قطعات کوچک­تر بریده شد.

پس از هیبریداسیون، شستشو چیپ برای حذف DNA هیبرید نشده انجام شد. در مورد بیماری خروسک پزشک به صورت معمول کارهایی که باید انجام شود را توصیه خواهد کرد و اگر نیازی به بیمارستان باشد خواهد گفت. تهیه نقشه­های عدم تعادل لینکاژی ژنوم در انجام صحیح مطالعات ارتباطی، انتخاب ژنومی و نقشه­یابی جایگاه صفات کمی مفید است (Meuwissen et al., 2001; Gautier et al., 2007). اساس انتخاب ژنومی بر مبنای پایداری فاز عدم تعادل لینکاژی بین نشانگر و جایگاه صفت کمی در خلال نسل­ها است.

ژنوتیپ­ها با ژن­کال اسکور کمتر از 15/0 بدلیل عدم اطمینان در تعیین ژنوتیپ صحیح حذف شد. از این رو به نظر می­ر سد بررسی وسعت و سطح عدم تعادل لینکاژی کروموزوم 6 برای تعیین تراکم نشانگر مورد نیاز در مطالعات نقشه­یابی جایگاه صفات کمی جمعیت مورد مطالعه مفید است. فایل Ped حاوی ژنوتیپ­های هر فرد در تمامی لوکاس­های مورد نظر و فایل Map شامل محل و موقعیت این نشانگر­ها روی کروموزوم شماره 6 بر اساس اسمبلی UMD3.1 ژنوم گاو بود.

Mb1 محاسبه شد. در این مطالعه بر اساس فواصل موجود، اندازه موثر جمعیت تا 2500 نسل قبل محاسبه شد. لذا در این پژوهش تنها کروموزوم 6 مورد مطالعه قرار گرفت. روند تغییرات عدم تعادل لینکاژی با افزایش فاصله بر روی کروموزوم 6 در شکل 2 نشان داده شده است. انتقال گاوهای اروپایی به نواحی نیمه گرمسیری و گرمسیری موجب كوتاه شدن طول دوره فحلی شد كه ناشی از تاثیر تغییرات تغذیه ای، آب و هوا، و انگل ها بر تولید مثل است.

۱۲- اگر گاوها آب نخورند، شیر تولید نمیکنند و اگر آب سالم و تازه مصرفکننده، شیر بیشتری تولید خواهند کرد. این قرن 21 است دولت های استبدادی و میراثی خواهید یا نخواهید حتما قدرت انحصاری خود را از دست میدهند اگر درانتخابات تقلب صورت نمیگرفت باز هم باخته بودید. ۴-جیره و آب مصرفی را از لحاظ نیترات آزمایش کنید. مقدار پروتئین محلول مصرفی (SIP) باید برابر نصف 30 تا 32درصد پروتئین قابل تجزیه (DIP) کل جیره غذایی باشد. نمونه­های DNA با غلظت(ng/ml) 400- 200 با محلول 1/0 نرمال سود دناتوره شده و سپس با محلول MA2 (کیت ایلومینا) خنثی شده تا برای تکثیر آماده شود.

سپس جفت نشانگر­ها بر اساس فاصله از کم به زیاد مرتب شد و به فاصله­های متعدد تا مسافت Mb 5 تقسیم شد. گاوهای شکم اول بهترین شرایط را برای ارزیابی تیپ دارند و سپس گاوهای با سنین بعدی (شکم دوم وسوم زایش) از اهمیت برخوردارند. آنها با استفاده از 248 نشانگر میکروساتلیت سطح بالای از عدم تعادل لینکاژی را در فاصله cM 40 بر روی گاو­های سیاه-سفید هلندی شناسایی کردند. بسیار از مطالعات دیگر با استفاده از نشانگر میکروساتلیت سطح بالای از عدم تعادل لینکاژی در وسعت زیاد گزارش کردند (Vallejo et al., 2003; Tenesa et al. کوهان دار بوده غبغب بلندی نیز دارد که از نظر جانورشناسی متعلق به گروه های شبه قاره هند می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید