مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ فروردین ۱۳۲۹ نشست ۱۲ – ویکینبشته

ذرت علوفه ای از علوفه هائی است که در حال حاضر توسط پرورش دهندگان او شیری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. خوراک کپک زده یا خوراک ذخیره شده در محلی مشابه مثل مواد بیماری زا و دیگر مواد آلوده کننده می توانند خطر مسمومیت را به شیر منتقل کنند. مشابه همین نتیجه، در یک مطالعه جدیدتر در دانشگاه ریدینگ، پژوهشگران گاوهای شیرده جزری و هلشتاین را در سومین شکم زایش مقایسه کردند و تفاوتی را از نظر میزان تولید انرژی شیر به ازای وزن متابولیکی در جزری و هلشتاین نیافتند.

• NDF علوفه باید تقریبا 0/9درصد وزن بدن گاو باشد. • حداکثر مقدار NDF کل جیره باید تقریبا برابر 1/25درصد وزن بدن (BW) باشد. •ماده خشک علوفه مصرفی باید تقریبا 2درصد وزن بدن (BW) گاو باشد. برنامه ریزی صحیح درکنار مصرف کنسانتره دامی درواحدهای پرواربندی باعث افزایش وزن روزانه بین 1200 تا 1500 گرم درگوساله می شود. دارای انواع مختلفی به نامهای: کوچین سفید، کوچین سیاه، کوچین حنائی، کوچین کبکی، کوچین نقره ای قیطانی، کوچین طلائی قیطانی، کوچین آبی و کوچین قهوه ای می باشد. مقاله تغذیه گاو شیری مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۳۱ صفحه است .

می تواند به تغذیه مناسب و متعادل در شرایط فوق کمک نماید. باید با استفاده از منابع غذایی با نیترات پائین، سطح نیترات کل جیره را به کمتر از 0/1 درصد رسانید. دکتر بقائی – در جلسه گذشته متاسفانه چون دیر شروع شد و مطالبی تهیه شده بود که بعرض آقایان محترم برسد برای آن که وقت مجلس زیاد گرفته نشود به اطاعت امر پیشوای جبهه ملی جناب آقای دکتر مصدق بنده از ذکر آن مطالبی که در نظر گرفته بودم صرف نظر میکنم و فقط رئوس مسائلش را حضور آقایان عرض میکنم کسانی که لازم داشته باشند ممکن است اطلاعات کافی در خارج از مجلس در اطراف این مسائل به اختیارشان بگذارم و البته در روزنامه هم نوشته خواهد شد صحبتهای پریروز ما یکی راجع به ریشه و ضرورت ملی کردن صنایع نفت در دنیای امروز و یکی لزوم ملی شدن صنعت نفت جنوب ایران که ملی شدن صنعت نفت پایه مضرترین تبلیغات را سست خواهد نمود که این قسمت را با اجازه آقایان بعرضشان خواهم رسانید و سه مطلب دیگر هم بود یکی اینکه آیا ما عرضه و لیاقت برای اداره و استخراج نفت داریم یکی هم مطالعه اوضاع بینالمللی و ملی کردن صنعت نفت ایران و بالاخره سؤالی که آیا نیروی کافی برای ملی کردن صنعت نفت داریم یا نه و طی این عرایض بنده ثابت کرده بودم که اینکار شدنی هست و از هر حیث ما مجهزیم بشرط اینکه خودمان بخواهیم در جلسه گذشته عرایض بنده به این جا رسیده بود که سؤال کردم چرا انگلستان انگلستانی که کلیه صنایع مهم را ملی کردهاست شرکت نفت جنوب را بحال خودش گذاشته و ملی نکردهاست البته جواب این سؤال هم واضح است و ان این است که اگر انگلستان میخواست شرکت نفت جنوب را مثل شرکتهای بزرگ دیگر و مثل بانکها، مثل صنایع بزرگ ملی بکند این سؤ ال قهرا پیش میآمد که نفت بنفع کی باید ملی بشود ایا باید بنفع ملت انگلستان ملی بشود یا بنفع ملت ایران پر واضح است که ایرانیان وحتی مستخدمین و کارگران و کارمندان ایرانی شرکت نفت و تمام ملت ایران عقیده و ایمان دارند که نفت باید به نفع ملت ایران ملی شود ولی از قرار معلوم منطقش هم همینطور است خداوندان و پادشاهان نفت که خودشان در خاک اصلی خودشان هیچ نفعی نداند و قسمت عمده منابع دنیا را در اختیار گرفتهاند آنها عقیده دارند که باید همه اینها متعلق به انگلستان باشد همانطور که هر چه در انگلستان هست متعلق به انگلستان است، شنیدم در اواسط جنگ بینالمللی گذشته که در روسیه انقلاب شده بود البته صحبت بلشویکی و اینها هم در ایران زیاد میشد والی آن زمان کرمان که اگر اشتباه نکنم جناب آقای حشمت الدوله والاتبار بودند یا یکی دیگر از رجال آن دوره از پدرم رسیده بودند، چون شایع شده بود در کرمان بلشویک هست البته همه متوحش شده بودند مخصوص مامورین دولت ایشان از پدرم پرسیده بودند که در کرمان بلشویک هست؟

برای پیشگیری از کمبود اسیدهای آمینه ممکن است مکمل اسیدهای آمینه مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد. برای تأمین اسیدهای آمینه محدودکننده میتونین و لیزین باید پودر گوشت و استخوان، پودر خون و کنجاله سویای حرارتدیده در جیرهای غذایی لحاظ شود. باید یک پوند پروتئین با منشأ حیوانی منظور شود تا احتمال کمبود اسیدهای آمینه و پپتیدها برطرف گردد. 0/009×پوند گاو1350، پوند NDF جیره توسط علوفه تأمین میگردد. • برای گاوهایی که روزانه بیش از 75 پوند شیر تصحیح شده بر اساس 4درصد چربی (79 پوند شیر دارای 3/7درصد چربی) تولید میکنند. در اثر تغذیه، چربی بیشتر، پروتئین کمتر و لاکتوز شیر به سختی تغییر میکند.

هدف از انجام آزمایش، تعیین اثر مکمل کردن متیونین حفاظت شده در شکمبه، روی تجمع چربی در جنین گاوهای شیری بود. در گاوهای بالغ در حدود ۸۵ درصد از کل میزان دستگاه گوارش را شکمبه و نگاری تشکیل می دهد . معرفی بهترین گاو های نژاد گوشتی و پرواری از گاوها بدنی تنومند دارند و به مقاوم بودن شهرت یافته اند بطوریکه در شرایط گوناگون آب و هوایی از خود مقاومت و سازگاری نشان می دهند و در سرتاسر دنیا دام هایی گوشتی معرفی شده اند.

حتما محیط نگهداری گاو و گوساله های خود را تا حد امکان خشک و تمیز نگهدارید . • 65 تا 75درصد از NDF کل جیره غذایی توسط علوفه تأمین میشود. در صورتیکه میزان متوسط NDF علوفه در جیره غذایی برابر 44درصد باشد. • مقدار پروتئین محلول مصرفی (SIP) باید برابر نصف 30 تا 32درصد پروتئین قابل تجزیه (DIP) کل جیره غذایی باشد. پروتئین جیره غذایی، پروتئین قابل تجزیه مصرفی (DIP)، پروتئین محلول مصرفی (SIP)، پروتئین غیرقابل تجزیه مصرفی (UIP) و کربوهیدراتهای قابل تخمیر در شکمبه (NEC) باید مورد توجه قرار گیرند.

احتمالاً نشاندهنده عدم تنظیم جیره از نظر UIP و DIP میباشد. • جیره غذایی باید حاوی 60 تا 65درصد پروتئین محلول مصرفی (SIP) در کل جیره غذایی باشد. • کل جیره غذایی باید حاوی 28 تا 30درصد فیبر شوینده با محلول خنثی (NDF) باشد. در صورت تنظیم موارد مذکور در جیره غذایی، مشکلات مربوط به کاهش تولید پروتئین میکروبی هنگام استفاده از مکمل چربی مرتفع میشود. بررسي ها نشان مي دهد که کاربرد اين ادوات در بسياري از موارد منجر به ايجاد لايه متراکم، با به عبارت دقيق تر، سخت لايه شخم (Plow pan) مي شود که اغلب براي شکست آن مشابه با سخت لايه (Hard pan) از ادواتي عميق مانند زيرشکن استفاده مي کنند.

ويژگي اقليمي در بیشتر نقاط کشور به گونه اي است كه پس از چند سال عمليات كاشت و برداشت و آبياري لايههاي زيرين خاك به تدريج سخت شده و عيار خاك را به نحو قابل ملاحظهای پايين ميآورد. مشخص ترین علامت برای تشخیص جنسیت، رشد پرهای گردن و شاه پرهای خروس میباشد که معمولا تا ۵ ماهگی یا بیشتر باید صبر کنید. • کل جیره غذایی باید حاوی 35 تا 40درصد پروتئین غیرقابل تجزیه (UIP) باشد. • کل جیره غذایی باید حاوی 18 تا 19درصد پروتئین خام باشد. 44% : 21% ماده خشک کل جیره غذایی که از علوفه تأمین میشود.

• وجود 17درصد ADF در جیرههای غذایی با پایه سیلاژ ذرت زیاد و یا مخلوط غذایی (TMR)، کافی است. هم اکنون در بازار تهران و کرج مشتریان بنا به نیاز شخصی خودشان اقدام به خرید گوسفند بالغ و یا بره های چند ماهه می کنند. به این صورت که درصد دو قلو زایی در گوسفند افشاری تنها 10 درصد می باشد. همان طوری که در نمودارشماره (2) نشان داده شده است حتی کراس بریدینگ چرخشی دو نژاد نیز نیاز به مشخصات دقیق و کامل گاو نر را از بین نمی برد.

برای بالا بردن چربی شیر، باید به میزان مصرف علوفه و قابلیت هضم آن در اثر برداشت در زمان مناسب، افزایش داده شود. هرچه فیبر خام جیره بیشتر باشد، حیوان غذا را بیشتر میجود و نشخوار میکند که در اثر آن بزاق بیشتری ترشح شده و شکمبه حیوان بافری میشود. درصورت استفاده از چربی در جیره غذایی، دامنه فوق ممکن است افزایش یابد. ممکن است در طول روز شاهد بهبود علائم در کودک خود باشید، جای تعجب ندارد که علائم شب ها و موقع خواب، شدت بگیرند. یک شکمبه سالم و سامانه ایمنی قوی به گاو کمک میکند که ماده خشک بیشتری را مصرف کرده و احتیاجات غذائی خود را همگام با افزایش تولید خود تأمین کند.

لامپ های قرمز کم نور به نظر نمی رسد که درک گاو از تاریکی را بر هم بزنند. برای بالا بردن میزان چربی، ضروری است که نسبت به نوع کربوهیدرات و میزان تجزیهپذیری آن، توجه شود. میزان فیبر خام جیره در تغذیه گاوهای شیری، حائز اهمیت بسیار است. • باید 21درصد NDF کل جیره غذایی توسط علوفه تأمین گردد. 31% بالاترین مقدار NDF در کل جیره غذایی میباشد. به منظور کاهش جریان پروتئین میکروبی به رودها، باید سطح بالاتری از پروتئین عبوری در جیره منظور گردد.

چنانچه کیفیت علوفه بهتر باشد، میزان پروتئین جیره افزایش مییابد (علوفه بهتر- پروتئین بیشتر). جهت به حداکثر رساندن میزان پروتئین شیر، باید پروتئین میکروبی کافی در شکمبه سنتز شده و به روده کوچک وارد شود. این جلد شاهکار به حکومتهای سربدارن، تیموریان، آل مظفّر، خاندان اینجو، قراقوینلو و آققوینلو اختصاص دارد. تجهیزات این شرکت با فلسفه اندازه ­گیری دقیق مواد تشکیل­ دهندۀ محصولات ویتامینه- معدنی و پیش­ مخلوط ­ها و تولید محصولی با کیفیت براساس استانداردهای بین ­المللی نصب و راه ­اندازی گردیده است.

• درصورت استفاده از سیلاژ ذرت و یا جیرههای دارای ذرت زیاد، باید سهم محصولات فرعی ذرت (مانند کنجاله گلوتن ذرت و….) بعنوان منبع UIP، در جیره غذایی محدود گردد. ◀️گروه گوسفند زنده دارای مجوز از شهرداری و اتحادیه گوشت گوسفندی می باشد و جزء مراکز معتبر فروش گوسفند شهرداری است. هولشتاین استرالیا به طور متوسط در سال 305 روز را به شیردهی اختصاص می دهد و در هر دوره شیر دهی 18000 لیتر شیر را تولید می کند. تغذیه، ترکیبات شیر را تحت تاثیر قرار میدهد. ممکن است آبستنی حیوان تحت تاثیر عوامل مذکور قرار گیرد.

لذا ممکن است مقدار مواد مغذی برای رشد فلور میکروبی را کاهش دهد. باید مقدار NDF به 24درصد رسانده شود. اخیرا بیان ژنهای سیستم ادیپونکتین و نقش تنظیمی منفی آن بر محور هیپوفیز- هیپوتالاموس به تأیید رسیده است. از دیگر مشکلات اینگونه مکمل ها، عدم یکنواختی ترکیبات شیمیائی آنها به خاطر تغییرات مواد اولیه است. که گاوهای شیری شامل ایرشایر، جرسی، گرنزی، یا براون سوئیس، فریژن و کری می باشد که به گاو فریژن همان گاو هلشتاین گفته می شود. ضریب تبدیل لاشه آن در حدود 55 الی 60 درصد بوده که به همین دلیل بازدهی مناسبی داشته برای خریدار ارجح می باشد.

تمام این فرمایشاتی که آقایان فرمودند در رشتههای مختلف البته بنده خودم تصدیق دارم نواقص زیاد داریم معایب زیاد داریم ولی در عین حال اغراق هم زیاد داریم یکی را ده تا میگوئیم (صحیح است) و این را هم در ضمن میخواهم عرض کنم که عادت خوبی نیست، باید این را هم تعدیل کنیم چنانکه نواقص دیگر را باید رفع کنیم بنده عرض میکنم که این نواقص و معایب را باید به حقیقتش برخورد و ریشه آنرا پیدا کرد و راه علاجش را جست، اگر بطور کلی بگوئیم اقتصاد خرابست زندگی مردم در عسرت است فقر و بیکاری هست بطور کلی، که این دردی را دوا نمیکند اگر هزار تاهم بیکار داریم بگوئیم پانزده هزار تا بالاخره بدتر گم میشویم، اصلاوقتی که راه صحیح و حقیقت گم شد و براه منحرف افتادیم هر چه داد بزنیم دور تر هستیم از نقطه حقیقی دورتر هستیم پس حواسمان را جمع بکنیم، درد را تشخیص بدهیم و به ببینیم چه باید کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید