سرگذشت زبان فارسی

از اینجا می توان دانست که یک ملّت در ادوار مختلف تاریخ خود از کدام قوم تمدّن آموخته و چه اموری را از دیگران اقتباس کرده و تحت تأثیر چه عوامل اجتماعی و فرهنگی خارجی واقع شده است. با تک تاز شما کاملترین منبع لغات را جهت کار با زبان انگلیسی چه در حد مبتدی و چه در سطح حرفه ای، در اختیار خواهید داشت. اگر در حال یادگیری زبان انگلیسی هستید ، این سایت امکانات یک لغتنامه انگلیسی به فارسی جامع را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می دهد .

در این حال نخست طبقۀ برگزیده که با زبان آن قوم بیگانه آشنائی می یابد؛ به عمد و برای خودنمائی کلماتی را از آن زبان به جای الفاظ مستعمل زبان خود به کار می برد؛ سپس استعمال کلمات بیگانه نشانۀ یک نوع تجمّل معنوی و امتیاز فرهنگی قلمداد می شود و از آنجا نزد طبقات پائین تر که برگزیدگان را سرمشق و مورد تقلید قرار می دهند؛ نیز رواج می یابد. حتّی در جایی که مجبور می شود برای اثبات مطلب, چند لغت به عنوان شاهد مثال از زبان یکی از شهرهای آذربایجان بیاورد به جای ترکی از ترکیب «زبان کنونی آذربایجان» استفاده می کند.

4- متاسفانه در کشور ما جای یک نهاد نظارتی که همه ی نشریات و انتشارات را به استفاده از یک شیوه ی مشخص خط فارسی ملزم کند ، خالی است . این گونه برخورد با ثریا، او را از کار حزبی با جریان پرچم ناامید می­کند زیرا او با تعهدی اجتماعی و سیاسی­ای که داشت می­خواست فعالیت کند اما زود متوجه شد پیش از این که یک دختر به جوانی برسد نظر مردان جامعه­ اش نسبت به یک زن و یک دختر در جامعه و کار جمعی چگونه است! من لازم دیدم تا پیش از آنکه این “معرفی”، فسبکی شود، آن را به یکی از سایتهای معتبر انترنیتی، که خواننده های بیشماری دارد، ارسال نمایم.

« لهجههای اصلی و فرعی یهودیان درمراكزجمعیت، نشان وجود لهجههای « ماد » ی است كه قرنها پیش مقهورزبان فارسى شده وازجریان افتادهاست. البتّه او برای دوردست ها مشکل زیادی با کاربرد کلمۀ ترکی ندارد و مثلاً زمانی که از عادی بودن کثرت کلمات دخیل در زبان ها سخن می گوید؛ به زبان مردم آلبانی اشاره می کند و از وجود کلمات دخیل زبان های دیگر در آن سخن می راند؛ مشکلی برای اشاره به وجود کلمات ترکی در زبان مردم آلبانی نمی بیند، لیکن در ایران یا به قول سردمداران این نحلۀ فکری در حوزۀ تمدّنی ایران «ترکی» یک کلمۀ ممنوعه به شمار می آید.

بنابر یک عادت مذموم در میان ناسیونالیست های فارسی گرای ایرانی هر گونه اخذ و اقتباس دستاوردهای علمی، فرهنگی و تمدّنی ایرانیان از ترکان انکار می شود و از نظر ایشان وجود تمدّن و فرهنگ و ساخته ها و نشانه های مربوط به این مقولات در میان ترکان نمونه ای از مصادیق اجتماع نقیضین است. ص 93) خانلری در جایی که می کوشد به پرسشی در باب پیوسته بودن تحوّل در زبان ها پاسخ گوید و کلّی و همیشگی نبودن تبدیل صامت «ج» به «ی» در کلمات مشابه بین فارسی باستان و فارسی امروزی سخن گوید؛ مثال هایی از کلماتی که با صامت «ی» آغاز می شوند می آورد که «یاوه» نیز در میان آنها قرار دارد.

این در حالی است که او در این راه از بردن نام گویش های هم خانواده با فارسی که گمنام بوده و دارای متکلّمان اندکی هستند ابا نمی کند، لیکن از دیدن زبان پرمتکلّمی چون ترکی به کلّی ناتوان است. در زبان فارسی تعداد زیادی کلمۀ ترکی وجود دارند که بر معانی ابزار و آلات دلالت می کنند. فصل زبان و جامعه در کتاب «زبان شناسی و زبان فارسی» عمدتاً حول محور لغت می چرخد و نویسنده می کوشد در این فصل به تحوّلات لغوی زبان فارسی بپردازد. 1) شهری به اسپانیا از اعمال قرطبه. « در دوران استیلای مغول و تاتار اصطلاحات بسیاری از زبان های مغولی و ترکی در فارسی معمول شد که با سازمان اداری و حکومتی آن روزگار ارتباط داشت.

از تنوع و تکثر فراوان برخوردار است ، اما زبان فارسی به دلیل ادبیات پردامنه و اعتبار تاریخی و نفوذ آن در سایر زبان ها و لهجه های ایرانی و نیز به سبب تا ثیر آن در چند زبان غیر ایرانی مانند ترکی ، وارد شده ، اهمیت خاص و قابل توجهی در منطقه یافته است . جنگل ندارد ولی دارای مراتع فراوان است. بسیارموی؛ انسان یا جانوری که موی فراوان دارد. یاقوت فارسی یا عربی یا یونانی است! او تنها سرزمین آذربایجان را ترک نکرد بلکه زبان و فرهنگ آذربایجان را هم طلاق داد و رفت و زبان و فرهنگ فارسی را به عنوان مذهب مختار خود برگزید و تنها مفرداتی و اطّلاعاتی ناقص از آذربایجان، خوی و زبان ترکی در جایی از حافظه که قدرت پاک کردنش را نداشت؛ باقی ماند تا به دوستش خانلری بگوید و به او برای متنوّع کردن مثال هایش یاری رساند.

شاید مثال آوردن از خوی نتیجۀ هم نشینی با دکتر ریاحی باشد که از جوانی خوی و آذربایجان را ترک کرد و دیگر پشت سرش را هم نگاه نکرد. او در ذیل این بخش مبحثی با عنوان «الفاظ حرام» طرح می کند و در آن به وجود برخی کلمات که بر زبان آوردن آنها اجتماع و حتّی خلوت منع اجتماعی یا اخلاقی دارد؛ اشاره می کند و ضمن برشمردن مثال هایی از فارسی و دیگر زبان ها، نمونه ای از این نوع واژه ها در زبان ترکی آذربایجانی را ذکر می کند، لیکن در سرتاسر این بخش کاملاً مراقب است که کلمۀ «ترکی» بر قلمش جاری نشود.

این نویسنده هیچ اشاره ای به کلمات ادارای و دیوانی ترکی رایج در فارسی در گذشته و حال نمی کند و یک باری هم که وارد این حوزه می شود با ذکر تنها سه مثال از دو زبان ترکی و مغولی؛ وجود کلماتی از این دو زبان در فارسی را مربوط به گذشته می داند و مطلب را به گونه ای طرح می کند که گویی اکنون هیچ واژۀ ترکی در زبان فارسی رایج نیست. بلی این ویژگی جدید دیکشنری ترجمه ی متون را برای شما بسیار ساده می کند تنها کافیست که بر روی یک کلمه از جمله ی مورد نظر کلیک کنید تا Babylon به صورت هوشمند کل جمله را تشخیص داده و برای شما به زبان مورد نظر ترجمه کنید .

پس توصیه اکید می شود که به هنگام یادگیری لغات، آن ها را با تلفظ درستشان یاد بگیرید که هم بتوانید با دیگران به راحتی ارتباط برقرار کنید و هم دچار فسیل شدگی اطلاعات اشتباه نشوید. به عنوان مثال ممکن است یک بازی انطباقی پیدا کنید که در این بازی کار شما این است که لغات انگلیسی را با معنی آنها مطابقت دهید. کلمات «یاسا» به معنی قانون و مجازات قانونی و «تمغا» در معنی یک نوع مالیات صنفی و «تزوک» و مانند آنها از جملۀ کلماتی است که تنها در مطالعۀ تاریخ دوران مغول و تیمور و نوشته ها و آثار ادبی آن روزگار به آنها برمی خوریم و در فارسی امروز هیچ مورد استعمال ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید