درمان لنگیدن در گاوها بخصوص در گاو های شیری اهمیت دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند گفت : از ابتدای سال جاری اکیپ مبارزه با سل و بروسلوز این شبکه با هدف شناسایی دام های رآکتور بروسلوز پس از خونگیری از هزار و ۳۴۰ گاو شیری از گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی شهرستان موفق به شناسایی ۴ راس گاو مبتلا به بروسلوز شدند . تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری­ های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١۴٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۶٧,٩ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۶٩.٣ درصد)، ١.۴ واحد درصد کاهش نشان می­ دهد.

اغلب در گله های دچار اسیدوز تحت بالینی مشکلاتی نظیر لنگش، اسهال و درصد پایین چربی شیر قابل مشاهده است، اگرچه این مشکلات ممکن است ناشی از عوامل دیگری نیز باشد. این شرایط ممکن است در اسیدوز حاد بیشتر از اسیدوز تحت بالینی باشد. اسیدوز شکمبه ای تحت حاد با کاهش های دوره ای کوتاه و مکرر pH شکمبه شناخته می شود اما برخلاف شرایط اسیدوز حاد، pH بعد از هر کاهش مجدداً به حالت عادی بر می گردد. دوره های طولانی تر افت pH شکمبه (بیش از ۳ یا ۴ ساعت) موجب نگرانی هستند زیرا بر هضم فیبر تأثیر منفی داشته، ظرفیت جذب مخاط شکمبه را کاهش داده و حتی باعث آسیب دیدن مخاط شکمبه می شوند.

نمی تواند غذای بیشتری بخورد ودرتلقیح مصنوعی به اسپرم های خوب،جواب نمی دهد،برای نگهداری مناسب نیست. علت دقیق این تنوع مشخص نیست اما احتمالاً عواملی چون سطح خوراک مصرفی، سرعت مصرف خوراک، جداکردن و انتخاب خوراک توسط گاو، میزان ترشح بزاق، جمعیت میکروبی غالب در شکمبه، ابتلای قبلی به اسیدوز، نرخ عبور خوراک از شکمبه، اختلاف در ظرفیت جذب بافت پوششی شکمبه و سایر جنبه های فیزیولوژیکی و رفتاری در این تنوع دخالت دارند. وقتی که میزان نشاسته در جیره افزایش مییابد به دلیل تخمیر سریع و تولید اسیدهای چرب فعال، pH شکمبه کاهش مییابد و در این حالت ترکیب جمعیت میکروبی در شکمبه تغییر میکند.

بنابراین بدست آوردن نمونهای قابل تکرار و قابل اعتماد از خون مشکل است که تعیین لیپوپلی ساکاریدهای آزاد را با مشکل مواجه میکند (هاد گسون، 2006). به همین دلیل باید دیگر شاخصههای حضور لیپوپلی ساکاریدهای آزاد به دنبال افزایش دقت دادهها استفاده شود. لیپو پلی ساکاریدهای آزاد، اندوتوکسینهایی هستند که بعد از مرگ بعضی میکروبها آزاد میشوند اما همچنین میتوانند در شرایط رشد و تکثیر سریع بعضی باکتریها آزاد شوند (گئوزو و همکاران، 2005). در نشخوارکنندگان، مرگ باکتریهای گرم منفی ناشی از تغییر سریع جیره با علوفه بالا به جیره حاوی کنسانتره زیاد میباشد. توجه کنید که شما عمدتا روی گله خود متمرکز هستید ولی مشاوران از دامداری های مختلفی که شرایط متفاوتی دارند بازدید می کنند و ممکن است مشکلاتی را شناسایی کنند که شما آنها را از یاد برده اید.

این امر نشان می دهد که نوع VFA ممکن است مکانیسم بافرینگ شکمبه را تغییر دهد. نوع اسیدهای چرب فرار (استات، پروپیونات و بوتیرات) و pH شکمبه بر روش جذب اسیدهای چرب فرار موثر است. هنگامی که خوراک تخمیر می شود، اسیدهای چرب فرار شامل استات، پروپیونات و بوتیرات تولید می شوند. در صورتی که تولید اسیدهای چرب فرار فراتر از گنجایش شکمبه برای حفظ تعادل باشد، افت pH شکمبه اتفاق می افتد. جذب اسیدهای چرب یونیزه در بافت پوششی شکمبه از طریق تبادل با بیکربنات صورت می گیرد که از طریق خون یا سلول های پوششی شکمبه تأمین می شود.

به ازاء هر مول VFA، نیم مول بیکربنات آزاد می شود. اسم آن را هر چه که بگذارید، بخشی از فرهنگ اسپانیا است که از سالهای قبل تا کنون همچنان به قوت خود باقی است و هر سال بی کم و کاست برگزار می شود. قدمت آن به کشور ترکیه برمیگردد . آنها که قلب ندارند و به نام خدا گفته هر کاری که دل شان خواست انجام میدهند. دامدار گرامی یکی ازمهمترین عوامل مؤثر درسوددهی گله های گاو شیری تغذیه مناسب و صحیح است ، زیرا بیش از نیمی (60 تا 70 درصد ) ازمخارج روزمره هر دامداری صرف هزینه های تغذیه ای شده و از طرفی یکی از مهمترین عواملی که می تواند بر روی مقدار و ترکیبات شیر تاثیر گذار باشد تغذیه است.

اگرچه انقباضات شکمبه در زمان مشخص پایدار میماند، اما وقتی میزان غله در جیره زیاد است انقباضات شکمبه دامنههای پایینتری (یا به نوعی ضعیفتر) دارد اما بر فرکانس و نرخ انقباضات اثر گذار نیست که از جمله عوامل موثر در این امر می توان به کاهش اندازه قطعات و اثر گذاری کمتر بر روی گیرنده های مکانیکی و یا مهاری که بوسیله VFA اتفاق میافتد و یا هر دوی آنها اشاره نمود (روک بوش، 1988). حضور لاکتات در دئودنوم باعث کاهش حرکات شکمبه میشود. یکی از راهکارهای موثر در کاهش وقوع اسیدوز در گله، استفاده از بافرهایی نظیر جوش شیرین و یا سایر بافرهای جایگزین جوش شیرین می باشد.

از اینرو درک عوامل موثر در افزایش خطر وقوع اسیدوز تحت بالینی و راهکارهای مدیریتی و تغذیه ای برای کاهش وقوع اسیدوز تحت بالینی در گله بسیار مهم است. گاوهای درگیر اسیدوز تحت بالینی لزوماً علائم قابل مشاهده ای ندارند، بنابراین بدون اندازه گیری مستقیم pH شکمبه، تشخیص SARA در گاوهای شیری بسیار مشکل است. همچنین آنها مشاهده کردند بیشترین میزان اندوتوکسینها زمانی است که pH به مدت بیشتری زیر 6/5 باشد.

به ویژه زمانی که به صورت سوخاری طبخ شود. فیرفیلد و همکاران در سال ۲۰۰۷ گزارش کردند که در هفته اول پس از زایش، میانگین pH شکمبه 6/19 و مدت زمانی که pH در محدوده زیر ۶ قرار داشت، ۷/۳ ساعت در روز بود درحالیکه این اعداد برای ۶ هفته پس از زایش به ترتیب ۶/۳۶ و ۳/۴ ساعت بود. نرخ جذب اسیدهای چرب فرار پروتونه با کاهش pH شکمبه افزایش می یابد اما زمانی که این کاهش منجر به آسیب مخاط شکمبه شود، این افزایش نرخ جذب اسیدهای چرب فرار متوقف شده یا کاهش می یابد.

زمانی که در این زمینه پرورش داده می شوندکیفیت گوشت بسیار عالی دارند. این گوشت معمولاً برای پخت سوپ مورداستفاده قرار میگیرد چون مزه آن نسبت به دیگر گوشتها، ترشتر است. همچنین، از قسمتی از آن که بر زمین ریخت، گیاهان متعدد رست.” (کرتیس، ۱۳۸۱ :۱۱ و ۲۰) از این روست که؛ “گاو در اساطیر ایران نماد ماه شناخته می شود. پس از جدا کردن دانه، کاه را به دو صورت خرد شده با قطعات ریز و بلند بر روی زمین رها می کند. در طی این بررسی روزانه 360 میلی­گرم روی و 125 میلی­گرم مس (7 گرم از مکمل تجاری که حاوی 8/1درصد مس و15/5 درصد روی است) به جیره غذایی گروه تیمار افزوده می­شد.

در مطالعهای که مقدار اندوتوکسینهای موجود در شکمبه را با رژیمهای غذایی مختلف شامل علوفه و یا کنسانتره بررسی کردند، غلظت اندوتوکسینها در جیره حاوی علوفه 148 و در جیرههای حاوی کنسانتره 1019 واحد فعالیت اندوتوکسین بر میلی گرم (EU/mg) بود (آندرسون و همکاران، 1994). اندوتوکسین یک سم قوی است که در حیوانات باعث پاسخ فاز حاد و التهاب میشود (بامن و گلدی، 1994 و امانوئل و همکاران، 2008). انواع خاصی از گیرنده در سلولهای پستانداران وجود دارند که به اندوتوکسینها حساس هستند.

آسيب شناسي در طول اسيدوز حاد شامل غلظت بالاي اسيد لاكتيك شكمبه اي، كاهش نشخوار، افزايش اسمولاليته شكمبه و هيدروژناسيون شكمبه است. این کاهش های مقطعی pH معمولاً از چندین دقیقه تا چند ساعت می توانند طول بکشند. همیشه حیوانات عاری از بیماری را بخرید و آنها را در طول انتقال به مزرعه گاوداری تان از دیگر حیوانات جدا کنید. نتیجه گیری: در بسیاری از گاوداریها نرخ جایگزینی سالیانه را محاسبه و درصد گاوهای حذف شده را مشخص می نمایند. بسیاری از متخصصان تغذیه گاو شیری بر این باور هستند که گله ای که در آن حداقل ۴۰ درصد گاوها مشغول نشخوار کردن باشند، از نظر شکمبه سالم هستند.

در یک آزمایش in vitro که در pH برابر ۶/۱ انجام شد، تنها حدود ۲۸ درصد استات از طریق انتشار غیر فعال جذب شد در حالیکه حدود ۷۲ درصد جذب بوتیرات از طریق انتشار غیر فعال صورت گرفت. در pH بالا، بیشتر اسیدهای چرب فرار به حالت یونیزه هستند در حالیکه در pH پایین حالت پروتونه غالب است. در حالیکه مرغ و خروس ayam cemani کاملا سیاه رنگ هستند و در مقایسه با نژاد نیوجرسی جثه کوچکتری دارند.

گوسفندان ما به صورت کاملا طبیعی و ارگانیک رشد یافته اند و به هیچ عنوان از هورمون ها برای رشد گوسفندان استفاده نمی شود. و پایه تولیدات لبنی شیر است شیر حاوی ترکیبات غذایی بسیار غنی از جمله کلسیم ، چربی بدون کلسترول ، ویتامین ها ، علی الخصوص ویتامین D و مواد پروتئینی می باشد.بطوریکه به تنهایی میتواند غذای کاملی برای انسان محسوب گردد ، غذایی که مصرف آن برای همه گروههای سنی و جنسی لازم و ضروری است.

بنابراین باید برنامه ریزی لازم صورت گیرد تا میزان توکسین در آن به حداقل مقدار کاهش یابد. آسیب ها و بیماری های دستگاه تناسلی شامل: سخت زایی، عفونت های رحمی (متریت، اندومتریت، پیومتریت)، چسبندگی رحم، پارگی رحم، بیرون زدگی رحم به صورتی که قابل درمان نباشد (پرولاپس)، تورم یا چسبندگی بورس تخمدانی، تومورها و کیست های تخمدانی مقاوم غیرقابل درمان، تورم لوله های تخم بر (سالپنژیت)، بارور نشدن دام (درصورتی که دام کاملاً سالم تشخیص داده شود و 7 ماه از آخرین زایمان دام گذشته باشد، و تمام اقدامات لازم و متعارف برای بارور شدن دام انجام شده باشد). اگرچه مشاهده میزان نشخوار گاوها در یک زمان نمی تواند شاخص دقیقی برای سلامت شکمبه باشد و برای افزایش دقت لازم است که مشاهده گاوها در چندین روز و در زمان های مختلف انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید