اسیدوز در گاوهای شیری

بدين منظور با قراردادن ساقه هايي مشابه با گاوآهن هاي چيزل به پشت خيش هاي گاوآهن برگرداندار، عمل کند و کفه شيار شخم را تحت تاثير قرار دهد. از این ابزار به منظور زیر و رو کردن و شخم زدن زمین استفاده می کنند. نیاز روزافزون این جمعیت رو به رشد به مواد غذایی ، رشدی جهشی را در صنایع غذایی تمام ملل ایجاب مینماید. بسیاری از مردم کابل آن روزها کار و بار خاصی نداشتند و هر کسی به شکلی روز و ساعت خود را تیر میکرد.

این آیین تحت تأثیر دیگر ادیان در آسیای مقدّم بوجود آمد و در زمان خود گسترش و نفوذ بسیاری در بین مردم دنیا پیدا کرد. این گوسفندان به آب وهوای سرد و خوراک محلی عادت دارند. تماشا و مناظر خلق شده در آتش بازی سنت فریمن بسیار شهرت دارند و این شهرت همواره از سال 1595 تا کنون با این مراسم همراه بوده است. سردهٔ گاوها شامل گاو و نزدیکترین بستگان آن مانند گیال، غژگاو، بنتنگ و گاو کامبوجی است. بايد توجه داشت كه در اين زمينه در گاو شيري نياز به تحقيقات بيشتر و گسترده تري مي باشد.

تاثير دفعات زايمان بر ميزان دوقلوزايی به طور واضح مشخص نشده است اما می توان آن را با افزايش ميزان اوولاسيون مضاعف يا تاتير اين دو عامل مؤثر گزارش شده استعلاوه براين ميزان وقوع اوولاسيون مضاعف در گاوهاي شيري شيرده حدود 14% عنوان شده كه در نتيجه افزايش تعداد نتاج دام ميزان دوقلوزايي افزايش يافته است. عموماً نسبت دوقلوزايي در بيشتر نژادهاي گوشتي گاو كمتر از 1% گزارش شده است گستره وقوع دوقلوزايي در گاوهاي شيري بين 2/5 تا 5/8درصد گزارش شده كه به ميزان زيادي تحت تاثير تعداد زايمانهاي گاو مي باشد و احتمال آن 1% براي اولين زايمان تا حدود 10% در ساير زايمانها ميباشد.

تلقیح مصنوعی عبارتست از گرفتن اسپرم گاومیش نر سالم، معاینه و رقیق کردن اسپرم (هدف از رقیق کردن افزایش حجم اسپرم یک انزال است زیرا که تعداد زیادی از گاومیش ماده را بایستی به وسیله آن تلقیح نمود) و نگهداری آن در دمای مناسب برای مدت کوتاه یا مدت طولانی، برای مدت یک هفته در دمای بین 5-4 درجه سانتیگراد بالای صفر و برای مدت طولانی با منجمد کردن زیر صفر درجه در ازت مایه.

سوپراوولاسیون فرایندی است كه در آن به جای این كه از دام دهنده یك تخمك حاصل بشود، چندین تخمك حاصل می شود و می توان در هر دوره تخمك ریزی، به جای یك تخمك 10 تخمك و متوسط 6 تخمك بدست آورد و به تبع آن به جای یك گوساله ، متوسط 6 گوساله در یك دوره آبستنی حاصل نمود. پس از تشخیص اینکه گاو شیری دوقلو آبستن است چندین روش را می توان اتخاذ نمود. در گوسفند درصد بره زایی ممکن است تا 150 درصد هم برسد ویک صفت مناسب برای گوسفند وبز است ولی میزان دوقلوزایی در گاو نسبتا کم است و از 0/5 تا 4 درصد در نژادهای مختلف متغیر است.

بعد از آن سابقه زایش 7 بره در فرانسه را نیز دارد. ارائه دهندگان این طرح در نظر دارند به فعالیت در زمینه تولید شیر پرداخته و شیر مورد نیاز در سطح منطقه را تامین نمایند، در عین حال با تلقیح گاوهای شیری ،اقدام به تولید گوساله خواهد شد که گوساله های نر حاصل به فروش رسیده و تلیسه های بوجود آمده جایگزین دامهای پیر شده و مازاد تلیسه ها نیز به فروش خواهند رسید. گاو آهن بشقابی، در سالهای ۱۸۹۰ و ۱۸۹۵ توسط دی.اچ.لین و ام.تی.هانکوک و جی.ک.آندره وود در ایلی نویز، ابداع شده و به ثبت رسید. جمعیت دام­های مورد مطالعه، روش نمونه­گیری و ثبت اطلاعات: جمعیت مورد هدف این بررسی، 50 رأس گاو هلشتاین پیر (بالای 6 سال که حداقل 4 زوج دندان بالغ داشته و روندهای فرسایشی در دندان­های آن­ها شروع شده باشد) بودند.

این پرنده نزدیک به ۷ ماه طول میکشد تا شروع به تخم گذاشتن کند. اصلاحی ادامه داد: تولید بالای شیر تا حد ۱۲ هزار لیتر در ۳۰۵ روز و درصد بالای چربی تا ۴.۸ درصد و پروتئین تا ۳.۸ درصد از ویژگیهای دیگر این نژاد میباشد. مي توان از ادامه نگهداري گاوهاي دوقلوزاي آبستن با روش حذف گاو يا سقط جنين پس از تزريق مواد منقبض كننده رحم مثل جلوگيری كرد. در صورتی که یک دام تمایل بیشتری به دوقلوزایی از خود نشان دهد، می توان با انتخاب آن (بهگرینی) واعمال مدیریتی صحیح بویژه تغذیه مناسب می تواند شانس دوقلوزایی را افزایش داد.

بهگزینی و به کارگیری شیوه های مدیریتی جهت افزایش وقوع دوقلوزایی در عمل چندان سودمند نبوده است. ۵- شکل و اندازه مناسب مزرعه : مزارع بسیار بزرگ و یا کوچک مشکلاتی را در اجرای شخم یکنواخت بوجود می آورند و آماده سازی آن ها مستلزم صرف وقت و انرژی زیادی است. بهترین عملکرد در هر دوره شیردهی مستلزم نگاه ویژه به دام در دوره خشکی است تا بتوان سلامت و عملکرد دام را تضمین کرد.

شیر، یکی از مهم ترین مواد خوراکی مورد استفاده بشر است. فریمارتینیسم در تلیسه ها در نتیجه دوقلوزایی وزمانی که پرده های جنینی نر ماده در طول آبستنی به هم جوش بخورد و منجر به جابجا شدن خون بین جنین های نر وماده می گردد .فاکتورها و هورمون های درون ریز یا سلول های گوساله نر سبب رشد غیر طبیعی ارگانهای تولید مثل گوساله های ماده شده که در نهایت منجر به ناباروری می گردد.در صورتی که یکی از جنین ها ماده باشد تکامل و رشداندام های جنسی آنها مختل خواهد شد .علت این امر ممکن است تاثیر آندوژن ها و هورمون ضد مجرای مولر باشد که از سیستم گردش خون جنین نر به جنین ماده منتقل می شود .در موارد خیلی خفیف دستگاه تناسلی ماده کوچک بوده و تخمدان ها رشد بسیار کمی کرده اند و ممکن است پرده بکارت هم وجود داشته باشد.همچنین گزارشاتی نیز مبنی برنشان دادن فحلی درتلیسه های فری مارتین و نیز وجود جسم زرد در یک تخمدان وجود دارد .فریمارتیسم در حدود 92 درصد از آبستنی های دو قلو با دو جنس مخالف اتفاق می افتد بنابراین در حدود 8درصد از تلیسه های متولد شده از این آبستنی ب ارور خواهند شد.زیرا احتمال دارد که پرده های جنینی به هم جوش نخورده یا جوش خوردن آنها پس از دوره زمانی تمایز ارگانهای تولید مثلی روی دهد.اولین رخداد ناهنجاری مجرای تولید مثلی ماده فریمارتین حدود 49تا52روز پس از لقاح ایجاد می شود.شایان ذکر است فریمارتینیسم در گوساله های ماده تک قلو زا نیز گزارش شده است که احتمالا این موارد در نتیجه آبستنی های دوقلویی بوده که پس از جوش خوردن پرده های جنینی نر و ماده،جنین نر سقط شده و قبل از زایمان جذب شده بعلاوه گاوهای نری که به صورت دوقلو با یک تلیسه به دنیا می آیند درجات متفاوتی از فعالیت تولید مثلی را نشان داده که شامل عدم توانایی در تولید اسپرم ،کاهش تولید اسپرم و یا افزایش اسپرتوزئید های غیر طبیعی می باشد.تشخیص سریع فری مارتین از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارد.گر چه این علایم همیشه قابل اطمینان نیستند ولی گوساله های تازه متولد شدهٌ فرد مارتین را می توان بواسطه بزرگ و نمایان بودن دائمی کلیتوریس و وجود موهای بلند در قسمت شکاف پائینی فرج تشخیص داد.فری مارتین را می توانبر اساس اندازه گیری طول واژن و عدم وجود سرویکس تشخیص داد.در حیوانات بالغ طول طبیعی واژن 30 سانتیمتر است در حالیکه در فری مارتین ها طول واژن 8تا10 سانتیمتر می باشد.در توش رکتال سرویکس را نمی توان لمس کرد.ولی سریع ترین روش تشخیص با وجود مطلق نبودن آن تعیین نوع کورموزوم جنسی بوسیله کشت ککوسیت هاست.

نیاز انسان به پروتئین موجب شده که دامهای اهلی توسط بشر نگهداری و پرورش یافته و بخشی از نیاز غذایی وی را تامین نمایند، یکی از اساسی ترین و مهم ترین مواد غذایی هر جامعه را لبنیات تشکیل می دهد. به این ترتیب، با خرید دام خوب و پرمحصول هم تولید خوبی خواهید داشت وهم دام های نامطلوب وکم محصول خود را کم کم با دامهای پرمحصول عوض کرده و نژاد گاوهای خود را اصلاح می کنید. دوقلوزایی در تولید مثل گاو شیری پیامدی غیر قابل اجتناب بوده و برای گاو شیری یک صفت نامطلوب محصوب می شود. در تمام موارد بالا به این نکته اشاره شد که غذای وارد شده به شکمبه باید در یک شرایط مناسب تحت تخمیر فلور شکمبه قرار گیرند و تولید پیشسازهای چربی شیر، پروتئین میکروبی و انرژی جهت تولیدات دام بخصوص تولید شیر بالا رود.

و پایه تولیدات لبنی شیر است شیر حاوی ترکیبات غذایی بسیار غنی از جمله کلسیم ، چربی بدون کلسترول ، ویتامین ها ، علی الخصوص ویتامین D و مواد پروتئینی می باشد.بطوریکه به تنهایی میتواند غذای کاملی برای انسان محسوب گردد ، غذایی که مصرف آن برای همه گروههای سنی و جنسی لازم و ضروری است. در برخی گله ها میزان دوقلوزایی 8 تا 10 درصد گزارش شده است. وقوع دوقلوزایی در بین نژادهای مختلف گاو متفاوت است و در گاوهای شیری بیش از گاوهای گوشتی رخ می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید