آييننامه اجرایی قانون فروش خالصجات – ویکینبشته

از جمله این هتلها میتوان به هتل شهریار تبریز و انواع هتل آپارتمانهای این شهر اشاره کرد. انواع پشم – مو – کرک ۱۸۳۸۹۵۸ کیلو. با استفاده از قوچهای اصیل مرینوس واصلاح نمودن گوسفندان پشمی میتوان در ظرف مدت کوتاهی پشم گوسفندان ایرانی را اصلاح نموده وبوسیله کارخانجات نساجی بهترین پارچههای پشمی رادرایران تهیه نمودبطوریکه دیگراحتیاجی بواردکردن پشم ویاپارچههای پشمی خارجی نباشد. ۲- مقادیرواکسن وسرمهایی که دراین چندماه اخیرتوسط موسسه رازی تهیه شدهاست بغیراز واکسنهای دامپزشکی که بالغ بر۲۴۳۶۰۰ دزبوده مقدار ۴۶۹۰۰ سانتیمترمکعب نیزسرم وواکسنهای دیفتری وکزاز وشاربن تهیه وتحویل شدهاست.

الف – بمنظورتوسعه فرآوردههای بنگاه رازی وتهیه واکسنها وسرمهای ضد بیماریهای دامی وانسانی وجلوگیری ازصدور ارزبرای خرید موادی نظیرآنچه که وسیله بنگاه مذکور درداخل کشورتهیه میشودازسال ۱۳۲۸ ببعدچندین مربته لایحه قانونی لازم برای تصویب دردورههای ۱۵و۱۶ به مجلس شورای ملی تقدیم ولی متاسفانه راکدمانده بود تا اینکه اخیرا با استفاده ازلایحه اختیارات لایحه قانونی مذکور با ۷ماده و۵تبصره درتاریخ ۲۵-۷-۳۱ تصویب وابلاغ گردیدبا اینکه کمترازیکماه ازتصویب این لایه میگذرد موسسه رازی موفق شدهاست دراین مدت مقادیرقابل توجهی از این قبیل واکسنها وسرمهاساخته دردسترس مردم ووزارت بهداری بگذارد. گزارش ازکمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی کمیسیون فرهنگ با حضورآقای وزیرفرهنگ لایحه شماره ۳۸۷۵۳ ۵-۷-۳۱ دولت راجع باضافه اعتباربودجه وزارت فرهنگ راباتوجه به گزارش کمیسیون بودجه تحت شورومطالعه قرارداد وپس ازمذاکرات لازم با اصلاح مختصری درماده واحده نظرکمیسیون بودجه راتاییدنموده واینک گزارش آن رابرای تصویب مجلس شورای ملی تقدیم میدارد.

حال اینکه او حاضر نبود بطور فعال درگیر بشود یا نه ،من هرگز مطمئن نشدم ولی هرگز درک این را نداشتم که دکتر مدنی مانعی در ایجاد این موضوع باشد این خلاصه ای بود که در فیلم بود اما گزارش دیگری که باز از این برادران هست . بسم الله الرحمن الرحیم – ‹‹ ومکروا و مکرالله و الله خیرالماکرین ››مجلس بطور مسلم باید تابع خط و خط مشی امام باشد و رهنمودهای امام بطور مرتب الهام بخش ما باشد بعد از پیامها و سخنرانیهای امام در یکی دو هفته قبل برای ما مقداری محسوس بود که میخواستند جریان انحرافی درست کنند و شاید هم بی ارتباط با توطئه اخیر نبود امام در آن سخنرانیها ‹‹ اکسنت ›› ولبه تیز فرمایشات و حمله خودشان را یکی به منافقین ضد خلق و دیگر به مساله تصفیه وزارتخانه ها و ادارات که بطور کلی ارتش را هم میگیرد و اگر آن موقع ما خوب مراقب بودیم شاید به اینجا نمی رسید در گذشته خود من کرارا به مقامات مسوول درباره ارتش پیام داده ام و صحبت کرده ام مدارک زیادی به آقایان ارائه داده ام و با کمال تاسف کمتر توجه شد و گیر همین مسائلی مثل تخصص و اینها بودند من معتقدم هنوز با اینکه در ارتش ما افراد ارزشمندی هستند و نوع ارتشیان ما سربازان ما درجه داران ما نوعا و عده ای افسران ما مسلمان مبارز غیور و در انقلاب سهم بسزائی دارند اما عده ای ضد انقلاب هنوز هم وجود دارند و متاسفانه گاهگاهی مهره عوض می کنند جابجا می کنند و این برای ما بسیار اهمیت دارد در مساله وزارتخانه ها مساله وزارت خارجه کرارا مطرح بود ولی متاسفانه تابحال عملی که به ملت نشان بدهند انجام نشده است در اینجا مثلا مساله امیر علائی مطرح شد که در جریان شهادت مرحوم نواب صفوی دست داشته است ولی در عین حال هیچ ترتیب اثر وعکس العمل و واکنشی وزارت خارجه نشان نداد و شاید بسیاری از سفراء و کارمندان وزارت خارجه همانطور باشند شاید سبک آنها همینطور باشد که به مردم و ملت ایران ارائه نداده اند بعنوان مثال دیگر می توان وزارت ارشاد ملی را نام برد من شخصا می توانم اعلام جرم علیه وزارت ارشاد ملی کنم که میلیونها اموال ملت را در جزیره کیش تلف کرده اند و عملا نه تنها بعد از پیام امام ترتیب اثری به وزارتخانه نداده اند بلکه در همین روزها باز برخلاف خواسته امام از نظر ما افراد ناصالحی را در همان زمینه استخدام کرده و گماشته است و بهرحال مساله کودتا برای ما از این جهت اهمیت دارد که باید پیشگیری کنیم گرچه بهیچ نحوی در ایران موفق نخواهند شد .

کما این که ملاحظه هم فرمودید در هیچ موردی این کار نشد مگر در شعبه دوم که مخبر کمیسیون مطالبی را در رد اعتبار نامه نماینده اقلیت متذکر شدند که هیچ جا نداشت این مطلب را بگویند و اینطور هم بیان مطلب کردند که اعتبارنامه اصلا رد شده در صورتیکه به اعتبارنامه رد شده و نه اینکه ایشان حق داشتند این مطالب را بگویند بلکه باید نظر شعبه را اظهار مکردند و بعد مثل معمول میرود به کمیسیون تحقیق و نتیجه بحث کمیسیون تحقیق بعدا اطلاع داده میشود بنا براین هیچ اعتبارنامه ای حالا به صرف گرارش مخبر کمیسیون رد نمیشود ولی تایید شده اش هست ، همان طور که بنده هم به استحضار آقایان می رسانم بعد از تصویب اعتبارنامه اگر ردی شد آن رد قطعی نیست بلکه باید به کمیسیون تحقیق برود و بعد از تحقیق مجلس روی نتیجه آن رای گیری خواهد کرد ، و اظهار نظر خواهد نمود چون یک سوء تعبیری دراین مورد شده است من خواستم این را تصحیح بکنم که مخبر شعبه دو دیروز اشتباه کردند کهپرونده انتخاباتی آقای این مطالب را در رد اعتبارنامه اظهار کردند زیرا مسلم است که هنوز گزارش کمیسیون در این خصوص داده نشده ، و اعتبارنامه تا این حد بطور قطع رد شده نیست و گزارش کمیسیون فقط در رد اعتبارنامه است .

اینها وقت میخواهند. اول مهر هم اول فصل صیادى است یعنى اولین روزی است که گروه بیشمارى از صیادان ساحل بحر خزر باید بروند در دریا و صید کنند. و منافع آمریکا در روزنامه چیست . مساله ای که بعضی از دوستان و نمایندگان محترم بنده را وادار کردند که از آقای باباصفری تقاضا کنم که اینجا بیایم مساله ای بود که همه آقایان در حدود دو روز پیش در صفحه اول روزنامه کیهان مطالعه فرمودید که مربوط به حوزه انتخابیه بنده در کرج بود من خدا را شاهد می گیرم اول بخاطر خدا میروم به آنهائیکه به من کم رای داده اند محبت می کنم چون می دانم آنها تصور کرده اند که من دوستشان نیستم.

رئیس- ببخشید آقای دکتر خواهش می کنم شعار نفرمائید مطلبتان را بفرمائید . نایب رئیس ـ آقای آشتیانیزاده بفرمایید. رئیس ـ پیشنهادات راجع به لایحه ۵۰ میلیون ریال قرائت میشود. ۲- نظرباینکه جنگلهای کنارجادههای شوسه چالوس به تهران ورودبار برشت ودواب بشاهی دراثربهره برداری بیرویه وچرای دام درشرف انهدام بود لذاتصمیم گرفته شدطبق ماده ۱۱ قانون راجع به جنگلها مصوب دیماه ۱۳۲۱ جنگلهای دوطرف جادههای مزبور بفاصله سه کیلومتر ازهردوطرف برای مدت ۱۵ سال فرق وباسیم خاردار محصور وسپس احیا گردد. قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش – مصوب ۲۳ آبان ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۹ مهر ۱۳۴۴ مجلس سنا.

قانون مجازات افسران و کارمندان و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری و شهربانی که به اموال دولتی خسارت وارد میآورند – مصوب ۹ دی ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۴ آبان ۱۳۴۴ مجلس سنا. قانون مالیات مقطوع سال ۱۳۴۴ پیشهوران و مقررات تسهیل مالیات – مصوب ۱۶ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۱۳ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. ۱- کوهرنگ – تاسیسات آبیاری کوهرنگ که شامل تونلی بطول ۲۸۳۵ مترو به قطع ۱۱ مترمربع وسدانحرافی دردوره شیخ علی خان میباشد بعلت فقداعتبارات دراوایل سال پیشرفت کافی نداشت پس ازابلاغ اعتبارات جدیدعملیات باسرعت کافی طبق برنامه جدیدی که تنظیم گردیدپیشرفت نموده ودرهریک ازماههای شهریورومهر درحدود ۵۳۰۰۰۰۰ ریال کارانجام شده دراین مدت درحدود ۳۴۰ مترازتونل پوشش کامل شده پی سازی وسدانحراف دره شیخ علی خان تکمیل وقسمت اعظم ساختمان بدنه سدهم انجام گردیدهاست.

۷- تکمیل تاسیسات آبیاری جهرم چون تاسیسات فعلی آبیاری جهرم که شامل یک مرکزبرق بقدرت ۷۵۰ کیلووات وشبکه سیم کشی ونصب ۱۵۰ دستگاه الکتروپمپ بوده وازطرف بنگاه مستقل آبیاری وشرکت آبیاری جهرم قبلا تاسیس شده بعلت حسن استقبال اهالی ورغبت کشاورزان به توسعه عملیات آبیاری کافی برای منظور نبودقرارشد سانترال برق بانصب دستگاههای جدید توسعه یافته و۱۵۰ الکتروپمپ جدیدنصب شده وآب بیشتری دردسترس اهالی قرارداده شود مقدمات این کارفراهم گردیده و با استفاده از اعتبارات جدید آبیاری به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و۱۷۰۰۰۰ دلارتاسیسات مزبورتکمیل ومورداستفاده قرارخواهدگرفت این تاسیسات بهترین نمونه برای استفاده ازآبهای زیرزمینی دریک منطقه وسیع خواهدبود.

۳- آبیاری کازرون عملیات آبیاری کازرون که شامل ساختمان آبگیر ازچشمههای ساسان درتنگ شاهپوروتونلی بطول ۳۰۰ متروکانالی به طول ۲۷ کیلومتر است وبعلت مضیقه مالی تعطیل شده بود اینک مجددا شروع شدهاست پیمانکار فعلامشغول ساختمان پل روی رودشاهپور برای برگرداندن آب بطرف تونل میباشد وضمنامقدمات کاربرای ساختمان ایستگاه تلمبه وسفارش لوله ولوازم وساختمان مخزن درشهرکازرون بمنظورتامین آب مشروب شهردردست تهیهاست. ۸- آبیاری قصرشیرین – آگهی مناقصه ساختمان سدانحراف درروی رودخانه الوندواحداث کانالهای آبیاری جلگه قصرشیرین منتشرگردیده وقریبا با انجام این عملیات شروع خواهدشد با اجرای این کاردرحدود۲۵۰۰ هکتارازاراضی حاصل خیزجلگه مزبور تحت کشت قرار خواهدگرفت. پرونده انتخاباتی آقای محمدرضا عباسی فرد از شهرستان کوهدشت لرستان در ساعت ۱۰/۵ صبح روز ۵۹/۳/۱۳ در شعبه ۸ مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید .

آبشار سرعین در فاصله 20 كیلومتری شهر اردبیلی یكی از مهمترین استراحتگاههای بهداشتی ایران قرار دارد. نهراصلی سدمیانگنگی وساختمان آب پخش آن باتامین اعتبارات لازم باسرعت ادامه دارد. ۵- مطالعات سدهای مخزنی خراسان (بار- کشفرود- طرق) وسدمخزنی زاینده رود ادامه دارد وبه علت پیداشدن اعتبار درامرمطالعات تسریع میشود. ۴- سدهای میانگنگی وزهک درسیستان ساختمان این سدها که آبیاری قسمت وسیعی ازاراضی سیستان درحدود ۴۰۰۰۰ هکتاررابطور اطمینان بخش تامین خواهدکرد دردوماهه اخیر پیشرفت کاملی حاصل نموده. دریچههای فلزی هردوسدبه تعداد ۱۸ عدد که به آلمان سفارش داده شده بود واصل گردیده ومشغول حمل آنهابمحل میباشند ونصب آنها قریباشروع خواهدشدواطمینان حاصل است که درفصل زراعت سال آتیه از این سدها استفاده خواهدشدوزراعت سیستان که تاکنون بعلت نبودن سدهای اساسی وخراب شدن بندهای موقتی که کشاورزان بازحمات طاقت فرسا دررودخانه همه ساله احداث میکردند وبا اولین سیل ازبین میرفت بصورت مطمئنی تامین خواهدشد.

قسمت مهمی ازمصالحی که ازکوهبری محل سرریزبدست آمده درسنگریزی سدمصرف شدهاست عملیات ساختمان سد که تاشهریور ماه ۳۱ بعلت مضیقه مالی سرعت کافی نداشت اینکه درحال پیشرفت کامل میباشد مبلغ کل عملیاتی که درشش ماه اول سال جمعا ۵۳۳۸۰۰۰ ریال بوده اینک دردوماهه اخیر روبه فزونی گذاشته وتنها درمهرماه درحدود ۲۹۳۲۰۰۰ ریال کارانجام شده وعملیات ساختمانی صافی طرف عقب وقشرقابل نفوذشروع شدهاست. درسه ماهه اخیر درکشتارگاههای مختلفه کشوراز ۸۱۹۶۸۱ سرکشتارتوسط مامورین دامپزشکی بازرسی بهداشتی بعمل آمده ولاشههای غیرقابل مصرف ضبط وازمصرف خارج شدهاست. ۵۷. آژانس به ترتیب در ۱۰ و ۱۲ فوریه ۲۰۱۴ یک راستیآزمایی اطلاعات طراحی و یک بازرسی را در کارخانه تولید سوخت انجام داد و راستیآزمایی کرد که ایران تولید مجتمعهای سوخت هستهای با استفاده از دی اکسید اورانیوم طبیعی برای راکتور IR-40 را متوقف کرده است و همه مجتمعهای سوختی که قبلاً تولید شده بودند در کارخانه تولید سوخت باقی ماندهاند.

دیدگاهتان را بنویسید